Chương Trình Trợ Anh Ngữ (ELL)

Có hơn 80 ngôn ngữ được sử dụng trong các hộ gia đình làm nên Các trường Công lập Des Moines. Huyện phục vụ gần 5,800 học sinh ELL với 138 giáo viên và nhân viên tận tâm và chuyên dụng, bao gồm cả nhân viên tiếp cận song ngữ tại 43 địa điểm khác nhau trong cộng đồng.

Mục đích của chương trình trợ Anh Ngữ (ELL) là:

  • Để giáo dục học sinh học tiếng Anh cùng một chương trình giảng dạy chính xác tiêu chuẩn như tất cả các học sinh của khu học trong cùng một lúc học ngôn ngữ tiếng Anh trong các lĩnh vực nghe, nói, đọc và viết.
  • Khuyến khích học sinh tự hào về bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của các em, giúp các em duy trì di sản văn hóa, và chuẩn bị để học sinh tham gia tích cực trong xã hội Mỹ.
  • Để đảm bảo rằng quá trình giáo dục là một nỗ lực hợp tác giữa nhà và trường học; chương trình tạo ra cơ hội liên lạc giữa gia đình, cộng đồng và nhân viên trong khu học.

Số học sinh song ngữ ở Des Moines đang tăng nhanh, đây là một trong những tiêu chuẩn của các trường đẳng cấp quốc tế. Chương trình trợ Anh Ngữ (ELL) nỗ lực cung cấp các dịch vụ và các chương trình tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu của học sinh và gia đình của chúng tôi.

Nếu quí vị có thắc mắc về chương trình trợ Anh Ngữ (ELL) hoặc muốn biết thêm tin tức, xin liên lạc trung tâm Tiếp Đón của khu học bằng cách gọi số 515-242-8102 hoặc đến thăm trung tâm ở số 1301 2nd Avenue.