Ứng dụng chương trình mùa hè

Kính gởi phụ huynh và học sinh của DMPS,

Nó là niềm vui chân thành của tôi để thông báo rằng DMPS đã nhận được tài trợ liên bang của 21CCLC cho chương trình mùa hè trong tám trường trung học cấp II bắt đầu vào ngày 9 tháng 6 năm 2014. Với sự tài trợ này và cộng vào phần tài trợ lớn của United Way of Central Iowa chúng tôi chuẩn bị để phục vụ 1000 học sinh bước vào lớp 6 đến lớp 8. Đây là một chương trình dành cho tất cả học sinh trung học cấp II của DMPS bao gồm học sinh ELL với giới hạn Anh ngữ. Nó không thay thế chương trình hè cho các học sinh ELL mới đến trường quận, và chương trình đó sẽ được đăng ký riêng.

Hy vọng của tôi, của tất cả quản trị viên và nhân viên của các Trường Công Lập Des Moines (DMPS) là tiếp tục xây dựng và sáng tạo nên những chương trình ngoài giờ vui vẻ có tính cách học tập cho con em của chúng ta.  Chương trình hè 21CCLC hứa sẽ làm được việc đó.  Các đối tác của Cộng đồng và quận như AmeriCorps, United Way, CultureAll and Community!Youth Concepts và tôi đang làm việc với các phối trí viên của chương trình, giáo viên và huấn luyện viên tại mỗi trường để xây dựng một kinh nghiệm hè cho học sinh của chúng ta mà tất cả chúng ta có thể được phấn khởi. Từ nấu ăn toàn cầu đến võ thuật, công nghệ, robot, thể thao, và mọi thứ ở giữa … chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho mùa hè này thật đặc biệt. Chương trình sẽ do các đối tác cộng đồng và giáo viên / huấn luyện viên từ mỗi trường, đây có nghĩa là cách tuyệt vời để cho học sinh vào lớp 6 của chúng ta kết nối và học sinh lớp 7-8 của chúng ta liên kết mạnh mẽ trước khi niên học tới bắt đầu. Thật là một thời gian tốt để là học sinh trung học cấp II!

Đăng ký có giới hạn ở mỗi địa điểm, vì vậy tôi mong quý vị đăng ký sớmvà nếu con em của quý vị cần xe buýt, xin vui lòng cho biết yêu cầu đó ngay vì chỗ ngồi trên xe buýt có giới hạn. Chỉ đăng ký chương trình này trên mạng.  Xin vui lòng xem tài liệu dưới đây: Bốn bước dễ dàng để đăng ký trên mạng.

Cám ơn sự hổ trợ của quý vị cho tất cả các chương trình 21CCLC đã qua, hiện tại, và trong tương lai. Tôi mong được đón tiếp con quý vị trong mùa hè này!

Kính,

Heidi Brown, Phối trí viên 21CCLC của quận

Làm Thế Nào Để Đăng Ký Chương Trình Hè 21CCLC của Trường Trung Học Cấp II trong Bốn Bước Dễ Dàng

  • Bước Một:      Theo kết nối REGISTER FOR SUMMER PROGRAMMING.
  • Bước Hai:        Điền vào tất cả các phần yêu cầu trong mẫu đơn.
  • Bước Ba:         Nộp đơn đăng ký trên mạng.
  • Bước Tư:         Nhận biên lai đăng ký.